vilella recicla
Notícies

La mar de plàstic, un problema real

“S’ha fet més mal a la mar en els darrers setanta anys, que en tota la història de la humanitat”. Aquesta frase dita per Jacques Cousteau ara fa quatre dècades, avui és més vigent i més certa que mai. Sobre els nostres oceans hi ha autèntiques mars de plàstic.

Té solució?

Sí, encara hi som a temps. Al Parlament Europeu s’està impulsant una bateria de lleis que han de permetre la desaparició dels plàstics d’un sol ús cap al 2021. Com ja s’ha fet amb les bosses de plàstic, la prohibició de la seva comercialització és la millor sortida per eradicar-ne la producció i el seu llançament a la mar.

Però no només això, a casa nostra, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) col·labora també en la prevenció dels residus de plàstic a la Mediterrània mitjançant els seus projectes Marviva, ACT4litter i Marine-litter MED. I la responsabilitat de separar i reciclar en origen, que recau en cadascun dels ciutadans, acaba sent vital per, evitar l’increment, i començar a treballar en la seva desaparició de les nostres aigües.  Aquí és on entra Vilella Recicla que, com a empresa que tracta plàstic entre altres residus, col·labora activament amb l’ARC per la seva retirada del medi natural.

En què m’afecta?

Per altra banda, s’estima que el 90% de les aus, a nivell mundial tenen alguna partícula de plàstic en el si del seu organisme. Però no només això, i és que hi ha detectades zones a nivell mundial, on el peix que es consumeix duu també partícules d’aquest material, i això vol dir introduir-lo a la cadena alimentària.

La destrucció dels ecosistemes per morts prematures dels animals, a causa del plàstic, acaba empobrint la flora i la fauna del planeta, limitant les funcions que fa la naturalesa per si mateixa, i en definitiva és una part més dels motors acceleradors del canvi climàtic. Per altra banda, la introducció del plàstic a la cadena alimentària humana, és altament nociva i pot provocar el desenvolupament de malalties. És sabut i provat de la nocivitat de la ingesta plàstica a l’organisme humà.